İletişim

LLP / ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi  Emel AKYOL

Tel: +90 212 383 47 63

Faks: +90 212 383 47 25

E-posta: eakyol@yildiz.edu.tr