Komisyonlar

1.  BÖLÜM DANIŞMA KURULU

2.  EĞİTİM KOMİSYONU

3.  BOLONGNA KOMİSYONU

4.  İNTİBAK KOMİSYONU  

5.  AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

6.  LABORATUVAR KOMİSYONU

7.  ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE STAJ KOMİSYONU

8.  MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

9.  KALİTE KOMİSYONU

10. BİLİŞİM KOMİSYONU

11. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOMİSYONU

       * ERASMUS

       * ERASMUS STAJ KOMİSYONU

       * FARABİ

       * MEVLANA

12. STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

13. ANKET HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

14. ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI KOMİSYONU

15. BÖLÜM DANIŞMA KURULU