Bilimsel Araştırma Projelerimiz

Proje Adı: Kemik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Hidroksiapatitgrafen Oksitkitosan Doku İskelesinin Süper Kritik Jel Kurutma Tekniği Kullanılarak Üretimi ve Karakterizasyonu

Destekleyen Kuruluş: YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süresi: 24 ay

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Prof. Dr. Belma Özbek (Yürütücü), Prof. Dr. Sezgin Bakırdere (Araştırmacı), Arş. Gör. Pelin Yılmaz (Araştırmacı), Öğr. Gör. Elif Öztürk (Araştırmacı), 

Proje Adı: Ahşap koruma amaçlı bor içeren çubukların üretimi ve özelliklerin belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süresi: 24 ay

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr.Aysel Kantürk Figen (Yürütücü), Kimya Müh. Seçil Aydın (Yüksek Lisan Öğrencisi)

Proje Adı:  Kolemanit Esaslı Bor Çubuklarının Ahşap Yapı Elemanlarında Kullanımın İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş: YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süresi: 24 ay

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr.Aysel Kantürk Figen (Yürütücü),, Kimya Müh. Melek Çordan (Yüksek Lisan Öğrencisi)

Proje Adı: Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi

Destekleyen Kuruluş:  Y.T.Ü BAP Doktora Projesi

Proje Süresi: 2015-devam ediyor.

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. Emek Derun, Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Meral Yıldırım Özen

Proje Adı: Endüstriyel Atıklardan Alüminosilikat Yapılı Adsorbanların Üretimi ve Sulardan Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanılması

Destekleyen Kuruluş:  Y.T.Ü BAP Araştırma Projesi

Proje Süresi: 2017-devam ediyor.

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. Emek Derun, Doç.Dr. Nurcan TUĞRUL,  Doç. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK, Arş. Gör. Meral Yıldırım Özen.

Proje Adı: Geopolimer Üretiminde Nanopartiküllerin Kullanımının İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş:  Y.T.Ü BAP Yüksek Lisans Projesi 

Proje Süresi: 2018-devam ediyor.

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. Emek Derun, Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Seda Öğün

Proje Adı: Farklı Bölgelerden Alınan Dut ve Sumak Ürünlerinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş:  Y.T.Ü BAP Yüksek Lisans Projesi

Proje Süresi: 2018-devam ediyor.

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. Emek Derun, Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Irmak

Proje Adı: Çeşitli Gıda Atıklarından Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri ve Çeşitli Çözücüler Kullanılarak Pektin Eldesi

Destekleyen Kuruluş:  Y.T.Ü BAP Yüksek Lisans Projesi 

Proje Süresi: 2018-devam ediyor

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. Nurcan TUĞRUL, Yüksek Lisans Öğrencisi Pınar Karbuz

Proje Adı: Yazma Eserlerde Kullanılan Demir Pigmentlerinin Belirlenmesi ve Kağıdın Yaşlanma Kinetiği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Destekleyen Kuruluş: YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süresi: 24 ay

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. Emel AKYOL (Yürütücü), Pınar Çakar (Araştırmacı)

Proje Adı: Mavi Midyenin Geleneksel Yöntemler ile Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Yenilikçi Yöntemler ile Kıyaslanması

Destekleyen Kuruluş:  Y.T.Ü BAP Araştırma Projesi 

Proje Süresi: 2018-devam ediyor

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Doç.Dr. A. Seyhun KIPÇAK, Doç.Dr. Nurcan TUĞRUL, Prof.Dr. İbrahim DOYMAZ, Doç.Dr. Emek DERUN

Proje Adı: Poliüre kaplı metal levhaların mekanik özelliklerinin incelenmesi ve zırh malzemesi olarak kullanımının değerlendirilmesi 

Destekleyen Kuruluş: YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süresi: 11 ay

Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Dr.Öğretim Üyesi Burcu Didem Çorbacıoğlu (Yürütücü), Melike Yıldırım (Y.Lisans Öğrencisi),

Proje Adı: Biyokompozit Ambalajların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, 2244 Sanayi Doktora Programı

Proje Süresi: 7 Yıl

Proje Yöneticisi: Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yücel ŞAHİN

Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Sennur DENİZ-Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Proje Ekibi: Kuruluş Proje Yetkilisi; Abubekir AYGÜN, Ar-Ge müdürü, Elif Plastik Ambalaj San. Tic. AŞ 

Doktora öğrencisi: Kimya Y. Müh. Ceren Alpaslan Güler, YTÜ, Kimya Müh. Bölümü/Elif Plastik Ambalaj San. Tic. AŞ

Proje Adı= Biyopolimer Kalsiyum Karbonat Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Özelliklerinin İncelenmesi

Destekleyen Kuruluş= YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Süresi= 24 Ay 

Proje Yürütücüsü ve Ekibi= Öğr. Gör. (Dr.) Semra Kırboğa Okumuş (Yürütücü),  Prof. Dr. Mualla Öner (Danışman)