Staj

Staj Evrakları

Kimya Mühendisliği Bölümü zorunlu stajlarına ait evrak listesi aşağıdaki gibidir.

FR-0284-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK (Zorunlu Staj) Formu

FR-0286-Staj Sicil Formu

FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

FR-0750-Kimya Mühendisliği İşletme Stajı Değerlendirme Formu

FR-0752-Kimya Mühendisliği Laboratuvar Stajı Değerlendirme Formu

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

FR-1285-Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Taahhütname Formu

Staj yapılacak yıla ait takvim (staj yapılacak tarihler resmi tatillere göre işaretlenmelidir)

Staj işlemleri

1.Aşama:

FR-0284 Numaralı-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK (Zorunlu Staj) Formu’nun ve FR-1266 Numaralı-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nun staj yapacak öğrenci tarafından doldurulması ve staj yapılacak firma tarafından onaylanması.

2. Aşama:

1. aşamada bahsedilen evraklar ile beraber FR-0286,  FR-0285 ve FR-1285 numaralı formların öğrenci tarafından doldurulup bölüm tarafından onaya sunularak, dekanlığa teslim edilmesi.

*Kimlik fotokopisi ve stajın yapılacağı yıla ait takvimin (staj yapılacak günlerin işaretlenmesi şartı ile) de eklenmesi gerekmektedir.

3.Aşama:

Yapılan staj türüne göre (laboratuvar/işletme) FR-0750 ve FR-0752 numaralı formlarındaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak Staj Defteri hazırlanması ve defterin her sayfasının firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanması.

4. Aşama:

Staj defterinin staj bitiminden en geç 1 ay sonra bölüme teslim edilmesi.