BİTİRME ÇALIŞMASI

Bitirme Tezi Çalışması Esasları_2018-2019 Bahar

İç ve Dış Kapak Formatları

Bilimsel Etiğe Uygunluk: Bitirme çalışmasının, bilimsel etiğe uygunluğu beyan edilmesi gerekmektedir. TURNITIN raporu çalışma metni ile beraber teslim edilmelidir. Bitirme çalışmasının kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının % 30’u aşmaması gereklidir.

Poster Sunumu Örnek1

Poster Sunumu Örnek2

2018-2019 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Değerlendirme Jüri Üyeleri

2018-2019 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Takvimi

2018-2019 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Konuları

-Mevcut yönetmeliğe göre, bitirme çalışmaları dönemin tamamlanmasından sonraki sınav döneminin ilk günü CD’ye kayıtlı olarak danışman öğretim üyesinin sınava girer/giremez onayı ile birlikte öğrenci bürosuna FR-0745* numaralı form ile beraber teslim edilir.
-Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri, aşağıda verilmekte olan esaslara göre Bitirme Çalışmalarını hazırlamaları ve poster sunumu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

-Hazırlanan tezlerin değerlendirme kriterleri FR-1510(Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu) numaralı formda belirtildiği gibidir.

*İlgili formlara ulaşmak için tıklayınız. Arama motorundan ilgili formun numarası yazılarak form indirilebilirsiniz.

NOT: İlgili dökümanların İngilizce versiyonlarına Bölüm İngilizce web sitesinden ulaşabilirsiniz.

*Poster örnekleri ve kapak formatlarının ilgili yarıyıla göre güncellenmesi öğrencinin sorumluluğundadır.