Bitirme Tezi

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri, aşağıda verilmekte olan esaslara göre Bitirme Tezlerini hazırlamaları ve poster sunumu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Hazırlanan tezlerin değerlendirme kriterleri FR-1417numaralı formda belirtildiği gibidir.

Mevcut yönetmeliğe göre, bitirme tezleri dönemin tamamlanmasından sonraki sınav döneminin ilk günü CD’ye kayıtlı olarak danışman öğretim üyesinin sınava girer/giremez onayı ile birlikte öğrenci bürosuna FR-0745* numaralı form ile beraber teslim edilir.

Bitirme Tezi Esasları_2018 Güz

İç ve Dış Kapak Formatları

Poster Sunumu Örnek1

Poster Sunumu Örnek2

*İlgili formlara ulaşmak için tıklayınız. Arama motorundan ilgili formun numarası yazılarak form indirilebilir.

NOT: İlgili dökümanların İngilizce versiyonlarına Bölüm İngilizce web sitesinden ulaşabilirsiniz.