BİTİRME ÇALIŞMASI

-Hazırlanan bitirme çalışmaları değerlendirme kriterleri FR-1580 (Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Ara Rapor  Değerlendirme Formu), FR-1584 (Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu), numaralı formlarda belirtildiği gibidir.

25.02.2021 tarihinde güncellenen 2020-2021 bahar dönemi bitirme çalışması konuları için tıklayınız. 

Kimya Mühendisliği Bölümü 2020-2021 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Jürileri

Bilimsel Etiğe Uygunluk: Bitirme çalışmasının, bilimsel etiğe uygunluğu beyan edilmesi gerekmektedir. TURNITIN raporu çalışma metni ile beraber teslim edilmelidir. Bitirme çalışmasının kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının % 30’u aşmaması gereklidir.

Bitirme Tezi Çalışması Esasları_2018-2019 Bahar

-Mevcut yönetmeliğe göre, bitirme çalışmaları dönemin tamamlanmasından sonraki sınav döneminin ilk günü CD’ye kayıtlı olarak danışman öğretim üyesinin sınava girer/giremez onayı ile birlikte öğrenci bürosuna FR-0745 numaralı form ile beraber teslim edilir.

NOT: İlgili dökümanların İngilizce versiyonlarına Bölüm İngilizce web sitesinden ulaşabilirsiniz.