STAJ

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj evrak formları aşağıdaki gibi verilmiştir. 

FR-0284 SGK Staj Formu

FR-0285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taatühhütname

FR-0286 SGK Staj Sicil Formu

FR-0750-Kimya Mühendisliği İşletme Stajı Değerlendirme Formu

FR-0752-Kimya Mühendisliği Laboratuvar Stajı Değerlendirme Formu

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

FR-1285-Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Taahhütname Formu

2020 takvim

NOT: İlgili formların güncel hallerini takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Belirtilen tüm formların güncel hallerine YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sayfasından form numarası ile ulaşılabilmektedir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Bilgilendirme Sunumu

Staj İşlemleri 

1.Aşama:

FR-0284 Numaralı-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK (Zorunlu Staj) Formu’nun ve FR-1266 Numaralı-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nun staj yapacak öğrenci tarafından doldurulması ve staj yapılacak firma tarafından onaylanması.

2. Aşama:

1. aşamada bahsedilen evraklar ile beraber FR-0286,  FR-0285 ve FR-1285 numaralı formların öğrenci tarafından doldurulup bölüm tarafından onaya sunularak, dekanlığa teslim edilmesi.

*Öğrenci kimlik fotokopisi ve stajın yapılacağı yıla ait takvimi (staj yapılacak günlerin işaretlenmesi şartı ile) de getirmek zorundadır.

3.Aşama:

Yapılan staj türüne göre (laboratuvar/işletme) FR-0750 ve FR-0752 numaralı formlarındaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak Staj Defteri hazırlanması ve defterin her sayfasının firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanması.

4. Aşama:

Staj defterinin staj bitiminden en geç 1 ay sonra bölüme teslim edilmesi.