Haberler ve EtkinliklerTüm Haberler

Seminer - Farklı Potasyum Bileşiklerinden Potasyum Borat Minerallerinin

Seminerin Adı: Farklı Potasyum Bileşiklerinden Potasyum Borat Minerallerinin Hidrotermal

Yöntemle Sentezlenmesi

Seminerin Tarih ve Saati: 10.11.2015 - 12:30

Seminerin Yeri: KMB-319

Seminer Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Osman İSMAİL

Semineri sunan: Sibel İLA

Seminerin Özeti: Gıda harici her sektörde kullanım alanına sahip bor elementi rezerv

açısından düşünüldüğünde ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Bor doğada bileşikleri

halinde bulunmakta ve bu bileşikler birbirleri yerine ikame edebildiklerinden yeni bileşiklerin

sentezi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada da magnezyum boratlara alternatif

olarak potasyum borat mineralleri sentezlenmiş , hammadde ve mol oranı taraması

yapılmıştır.