Doktora Yeterlik Sınavı Hakkında

Bu dönem için doktora yeterlik sınav başvuruları tamamlanmış ve jüri önerisi ile sınav süreci başlamıştır. Yazılı sınavlar, yüz yüze olarak danışman ve yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecektir. Her öğrencinin yazılı sınav sorularını yeterlik sınavı jüri üyeleri öğrencinin aldığı dersleri dikkate alarak hazırlayacak ve sınavların okunması sağlanacaktır. Sözlü sınavar ise yazılı sınavdan başarılı olunması durumunda yine yüz yüze olarak belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilecektir.