2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtlarına İlişkin İşlemler hk.-Güncellendi

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Ders Kayıt Kılavuzları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

Çakışan dersler hakkında;

16.02.2021-02-02 gün, sayı ve sıra sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı ile, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında COVID-19 ile ilgili tedbirler nedeniyle uzaktan eğitim verilmesi nedeniyle “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir.  

Ancak sistem, çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına kmmblm@yildiz.edu.tr adresini kullanarak 08.03.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.

 

Hibrit verilecek dersler hakkında;

Uzaktan erişim imkanı bulamayan veya istekli öğrencilerle, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre ve elektronik olarak düzenlenmiş sınıf ortamında, ders programında belirtilen lisans ve lisansüstü dersleri eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze (hibrit) olarak yapılacaktır. Bölümümüz ders programlarına erişim için tıklayınız. 

Hibrit verilecek derslerin kontenjanları pandemi kurallarına uygun olarak sınırlı tutulacaktır. Bu sebeple yüz yüze ders almak isteyen öğrencilerimizin genel dilekçe formunu (FR-0609) doldurarak, bölümümüz mail adresine (kmmblm@yildiz.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Bu başvurular bölümümüz tarafından takip edilecek olup, yüz yüze ders talebinde dilekçesi olmayan öğrencilerin yüz yüze derslere katılımı sağlanamayacaktır.

Ders kayıtlarında karşılaşılabilecek sorunlar hakkında;

2020-2021 Bahar dönemi ders seçim sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ve kontenjan arttırımları ile ilgili öğrencilerimizin bölümümüz mail adresine (kmmblm@yildiz.edu.tr) mail atmaları gerekmektedir.

Kontenjan artttırımları 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 16.00’dan sonra İngilizce dersler % 30 İngilizce programına tanımlanacaktır.