Doktora Yeterlilik Sınavları Hakkında

2020/2021 Güz Dönemi Yeterlik Sınavı kapsamında Doktora Yeterlik Komitesi 15.10.2020 tarihinde saat 10:00'da toplanmıştır. Yapılan toplantıda, 1. ve 2. Aşama doktora yeterlik yazılı tarih ve sınav konularının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Önerilen kaynaklar parantez içinde belirtilmiştir.

Sınav Bilgileri

I. Aşama Sınav Tarihi

1st Step Examination Date

06.11.2020

II.  Aşama Sınav Tarihi

2nd Step Examination Date

11.11.2020

I.  Aşama Sınav Saati

1st Step Examination Time

10:00

II.  Aşama Sınav Saati

2nd Step Examination Time

10:00

I. Aşama Sınav Yeri

1st Step Examination Place

KMB 316

II.    Aşama Sınav Yeri

 2nd Step Examination Place

KMB 316

Sınav Konuları ve Önerilen Kaynaklar;

1. Termodinamik (Smith Vannes, Ders Notları vb.)

2. Matematiksel Modelleme (Ders Notları vb.)

3. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (Fogler, Ders Notları vb.)

4. Ayırma İşlemleri (Geancoplis, Ders Notları vb.)

5. lsı Transferi (Yunus Çengel, Ders Notları vb.)

6. Proses Dinamiği ve Kontrol (W. Luyben, Ders Notları vb.)

7. Akışkanlar Mekaniği (Yunus Çengel, Ders Notları vb.)

8. Proses Tasarımı (Ders notları)