TDB1032 kodlu Türkçe 2 Dersi, TDB4031 ve TDB4041 kodlu Sosyal Seçimlik Dersleri ve TRO1902 kodlu Türk Dili 2 dersinin Mezuniyet Sınavı

24 Temmuz 2020 Perşembe günü 09.00-10.30 aralığında online olarak yapılacaktır.

NOT: sınav programları tdb.yildiz.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.