Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Hakkında

Doktora Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın tarihleri aşağıdaki gibidir.

I.Aşama Sınav Tarihi

1st Step Examination Date

18.10.2019

II.   Aşama Sınav Tarihi

2nd Step Examination Date

22.10.2019

I.Aşama Sınav Saati

1st Step Examination Time

10:00

II.   Aşama Sınav Saati

2nd Step Examination Time

10:00

I.Aşama Sınav Yeri

1st Step Examination Place

A-341

II.    Aşama Sınav Yeri

2nd Step Examination Place

A-341

 

2019/2020 Güz Dönemi Yeterlik Sınavı kapsamında Doktora Yeterlik Komitesi 24.09.2019 tarihinde saat 10:00’da toplanmıştır.

Yapılan toplantıda, 1. ve 2.  Aşama doktora yeterlik yazılı sınav konularının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Önerilen kaynaklar parantez içinde belirtilmiştir.

 

1. Termodinamik (Smith Vannes, Ders Notları vb.)

2. Matematiksel Modelleme (Ders Notları vb.)

 3. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği  (Fogler, Ders Notları vb.)

4. Ayırma İşlemleri (Geancoplis, Ders Notları vb.)

5. lsı Transferi (Yunus Çengel, Ders Notları vb.)

 6. Proses Dinamigi ve Kontrol (W. Luyben, Ders Notları vb.)

7. Akışkanlar Mekaniği (Yunus Çengel, Ders Notları vb.)

 8. Proses Tasarımı (Ders notları)