2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Kayıtları Hakkında

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin ders seçimlerini yaparken mutlaka "Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine" başlıklı duyuru dosyasını dikkatlice okumaları gerekmektedir.  

Tüm programların ders müfredatları

YÖK ve YTÜ Senato Esasları gereğince, 2018-2019 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami sürelerini tamamlamış olan, mezuniyet başvurusu yapmış ve mezuniyet süreci devam eden yüksek lisans öğrencilerinin 2019-2020 Güz Dönemi ders kayıt haftasında harç borcu ödemelerine ve tez ve uzmanlık derslerini seçmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, mevzuattaki azami sürelerini tamamlamamış olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyet süreçleri devam ediyor ve ciltli son teslimleri 2019-2020 Güz Dönemine denk geliyor ise mutlaka harç borcu (varsa) ödemelerini yaparak tez ve uzmanlık alan derslerini seçmek zorundadırlar.