Başka Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz Senatosunun 20/06/2019 tarih ve 2019/03 sayılı toplantısının 02. maddesindeki "Üniversitemiz Servis Derslerinin Yaz Okulunda başka Üniversitelerden alınabilmesi" konulu kararına istinaden, "Üniversitemizin ilgili bölümleri tarafından verilmekte olan servis dersleri için yaz okulunda ders alınabilecek Üniversitelerin, servis dersini veren Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen Üniversite/Bölümlerden alınabileceği" kararı verilmiştir.