TDB1031 kodlu Türkçe 1 ve TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi Mezuniyet Sınavları Hakkında

TDB1031 kodlu Türkçe 1 ve TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi Mezuniyet Sınavı,

27 Haziran 2019 tarihinde saat 08.00'de Davutpaşa Kampüsü Taş Kışla Bina Türk Dili Bölümü B-1005 nolu ofiste yapılacaktır.