Kimya Mühendisliği Laboratuvarı 3-Deney Tasarlama Deneyi Hakkında

Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-3 dersini alan öğrencilerin dikkatine;

Deneysel Tasarım (Deney-8) GR1 deney takvimi aşağıdaki gibidir.

 

30 Nisan 2019 Salı Günü Deneylerini Yapacak Gruplar

Grup Numarası

Deney Başlığı

Deney Saati

A1

Bebek Bezindeki Sap ve Bentonit Kilinin Su Tutma Kinetiklerinin Karşılaştırılması ve Yorumlanması

09:30

A2

Hidrojelin Şişme Davranışı Üzerinde Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi

09:30

A4

Yumurtanın Isıl Yayınım Katsayısının Hesaplanması

09:30

A5

Alev geciktirici maddelerin boyadaki yanma sürelerinin incelenmesi

09:30


  7 Mayıs 2019 Salı Günü Deneylerini Yapacak Gruplar

Grup Numarası

Deney Başlığı

Deney Saati

A3

Fosil Yakıtların ve Biyoyakıtların Karşılaştırılması

09:30

A6

Koagülasyon Veriminin Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini ile Belirlenmesi

09:30

A7

Mısır Nişastasının Su Tutma Kapasitesinin Ve Şişme Gücünün Tayini

09:30

 

Deneysel Tasarım (Deney-8) GR2 deney takvimi aşağıdaki gibidir.

 

30 Nisan 2019 Salı Günü Deneylerini Yapacak Gruplar

Grup

Numarası

Deney Başlığı

Deney Saati

B1

Determination of Fluid Type For Slime That Consist of Borax.

14:00

B2

Investigation of Catalyst Effect on Reaction Kinetics

14:00

B3

Preparation of Borax-Added Adhesive and Investigating its Strength

14:00

B4

Effect of Viscosity on Absoption Process for a Santary Pad

14:00

 

7 Mayıs 2019 Salı Günü Deneylerini Yapacak Gruplar

Grup

Numarası

Deney Başlığı

Deney Saati

B5

Determination Amount of C Vitamin in Orange Juice by Using Refractometer

14:00

B6

Corrosion Rate of Metals in Different pH Mediums

14:00

B7

Insulator Types and Determination of Insulator Efficieny

14:00