Kimya Mühendisliği Laboratuvarı 3-Deney Tasarlama Deneyi Hakkında

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-3 dersini alan öğrencilerin 8 numaralı “Deney Tasarlama” uygulaması kapsamında deney tasarlama esaslarına uygun olarak tasarlamaya karar verdikleri deneyi ve yapılabilirliğini onaylatmak ve hazırlamış oldukları çalışma taslağını sunmak üzere aşağıda belirtilen saat ve tarihte grup olarak KMM-106' da bulunmaları gerekmektedir.

Grup Numarası

Deney Numarası

Toplantı Saati

Toplantı Tarihi

Toplantı Yeri

A6

Deney 3

9:00-9:15

19.03.2019

KMM-106

A7

Deney 4

9:15-9:30

19.03.2019

KMM-106

A3

Deney 7

9:30-9:45

19.03.2019

KMM-106

A5

Deney 2

10:00-10:15

19.03.2019

KMM-106

A4

Deney 1

10:15-10:30

19.03.2019

KMM-106

A2

Deney 6

10:30-10:45

19.03.2019

KMM-106

A1

Deney 5

10:45-11:00

19.03.2019

KMM-106

 

Grup Numarası

Deney Numarası

Toplantı Saati

Toplantı Tarihi

Toplantı Yeri

B3

Deney 7

13:15-13:30

19.03.2019

KMM-106

B4

Deney 1

13:45-14:00

19.03.2019

KMM-106

B5

Deney 2

14:00-14:15

19.03.2019

KMM-106

B6

Deney 3

14:30-14:45

19.03.2019

KMM-106

B7

Deney 4

14:45-15:00

19.03.2019

KMM-106

B1

Deney 5

15:00-15:15

19.03.2019

KMM-106

B2

Deney 6

15:15-15:30

19.03.2019

KMM-106