GSIS Şifre Zarfları ve Kimlik Kartları Hakkında

Lisansüstü programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz, GSIS şifre zarflarını Kimya Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'nden imza karşılığı teslim alabilirler.