Azerbaycan Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova İstanbu'da eğitim gören Azarbaycan uyruklu öğrencilerimiz ile görüşmek, onların sorunlarını dinlemek, yeni gelen öğrencilerimizle tanışmak ve öğrencilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacı ile 03.12.2018 saat 17.00'da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum'da İstanbul’da eğitim gören öğrencilerimiz ile görüşecekir.