İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Bilgilendirme Broşürü Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün hazırlamış olduğu 'Öğrenci Bilgilendirme Broşürü' bölüm öğrenci işlerinde görevli Ertekin Karakuş'tan teslim alınmalıdır.