KMM4601 Kimya Mühendisliği Lab. II Hakkında

9 Ekim 2018 Salı günü saat 12:00’da, KMD 301 numaralı laboratuvarda, dersi alan tüm öğrenciler için Kimya Mühendisliği Lab II ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır (Toplantıda yoklama alınacaktır).

2018-2019 Güz Dönemi’nde, Lab II kapsamında 8 deney yapılacak olup, deneylerin isimleri aşağıdaki gibidir:

1. Distilasyon Kolonu Uygulamaları

2. Tırmanan Film Tipi Buharlaştırıcı

3. Dolgulu Kolonda Kalma Zamanı Dağılımı

4. Aseton – İyot Reaksiyonu İçin Hız Denkleminin Belirlenmesi

5. Sütteki Laktozun Enzimatik Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi

6. Etil Asetatın Sabunlaşma Tepkimesi

7. Sıvı – Sıvı Ekstraksiyonu

8. Katı – Sıvı Ekstraksiyonu

Kimya Mühendisliği Lab II dersini daha önce almış olup, bu dönem tekrar alacak öğrenciler için önemli hatırlatma:

Dersi tekrar alacak olan öğrencilerin, laboratuvar kapsamında yapılacak olan 8 deneye de devam zorunlulukları bulunmaktadır.